قيچي لوله سبز قيچي لوله سبز .

قيچي لوله سبز

قيمت اتو لوله سبز

براي اطلاع از قيمت اتو لوله سبز با شماره هاي زير تمس بگيريد.

02166765510

2166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-P-P/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۳:۲۵ توسط:سارا هدايتي موضوع:

قيمت پرس لوله پنج لايه

براي اطلاع از قيمت پرس لوله پنج لايه با شماره هاي زير تماس بگيريد.

02166765510

02166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-HZ1550-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۷:۳۶ توسط:سارا هدايتي موضوع:

قيمت پرس لوله پنج لايه

براي اطلاع از قيمت پرس لوله پنج لايه با شماره هاي زير تماس بگيريد.

02166765510

02166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-HZ1550-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۶:۲۹ توسط:سارا هدايتي موضوع:

قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن

براي اطلاع از قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن با شماره هاي زير تماس بگيريد.

02166765510

02166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-315-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-HM-315-A


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۴:۳۵ توسط:سارا هدايتي موضوع:

قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن

براي اطلاع از قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن با شماره هاي زير تماس بگيريد.

02166765510

02166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-315-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-HM-315-A


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۳:۵۲ توسط:سارا هدايتي موضوع:

قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن

براي اطلاع از قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن با شماره هاي زير تماس بگيريد.

02166765510

02166765520

https://www.rastegarsanat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-315-63-%D9%85%D8%AF%D9%84-HM-315-A


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۲:۱۵ توسط:سارا هدايتي موضوع:

دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي

دستگاه جوش پلي اتيلن , جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك , قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم , دستگاه جوش پلاستيك , جوش پلاستيك , دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم , فروش دستگاه جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش پلي اتيلن قيمت , دستگاه جوش پلاستيك دستي , قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي , دستگاه جوش نيمه هيدروليك , دستگاه جوش تمام هيدروليك , دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك , دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك , دستگاه جوش پلي اتيلن دستي , دستگاه جوش پلي اتيلن تمام دستي , دستگاه جوش فاضلابي , دستگاه جوش لوله فاضلاب , دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي , فروش دستگاه جوش پلي اتيلن كاركرده , توليدكننده دستكاه جوش پلي اتيلن , توليد دستگاه جوش پلي اتيلن , توليد كنندگان دستگاه جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش لوله پلي اتيلن , دستگاه هاي جوش پلي اتيلن , جوش نيمه هيدروليك پلي اتيلن , جوش تمام هيدروليك پلي اتيلن , جوش پلي اتيلن دستي , جوش پلي اتيلن تمام دستي 

 

 

https://www.rastegarsanat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C     


برچسب: دستگاه جوش پلي اتيلن، جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك، قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم، دستگاه جوش پلاستيك، جوش پلاستيك، دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم، فروش دستگاه جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش پلي اتيلن قيمت، دستگاه جوش پلاستيك دستي، قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي، دستگاه جوش نيمه هيدروليك، دستگاه جوش تمام هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن دستي، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام دستي، دستگاه جوش فاضلابي، دستگاه جوش لوله فاضلاب، دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي، فروش دستگاه جوش پلي اتيلن كاركرده، توليدكننده دستكاه جوش پلي اتيلن، توليد دستگاه جوش پلي اتيلن، توليد كنندگان دستگاه جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش لوله پلي اتيلن، دستگاه هاي جوش پلي اتيلن، جوش نيمه هيدروليك پلي اتيلن، جوش تمام هيدروليك پلي اتيلن، جوش پلي اتيلن دستي، جوش پلي اتيلن تمام دستي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۶:۳۴ توسط:سارا هدايتي موضوع:

دستگاه جوش پلي اتيلن

دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت

اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت جهت جوش سر به سر لوله هاي پلي اتيلن در شبكه هاي آبرساني مورد استفاده قرار مي گيرد.(فشار قوي )

مشخصات و متعلقات :

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت قابليت جوش لوله و اتصالات پلي اتيلن از سايز 63 الي 160 ميليمتر ( 2 الي 6 اينچ ) را دارد.

 محدوده فشار كاري اين دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك 2.5 الي 22 بار مي باشد.

 اين جوش پلي اتيلن داراي فك هاي فشار قوي با ضخامت 40 ميليمتر مي باشد.

 پاور هيدروليك با فشار 160 بار برقي با الكترومتور متوژن تبريز 

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك داراي رنده دستي / برقي  گيربكسي با تيغه هاي فولادي سخت كاري شده SPK

 هيتر برقي 2500 وات با روكش تفلون صنعتي نسوز  

 اين دستگاه جوش لوله هاي پلي اتيلن داراي شاسي چرخ دار جهت سهولت در انجام جابجايي مي باشد.

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت داراي جعبه ابزار شامل :دفترچه راهنما جوشكاري, آچار آلن, آچار جغجغه اي,  بكس,  پيچ آلن و... مي باشد.

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن داراي يك سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت مي باشد.

 براي دريافت اطلاعات بيشتر و قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد.

 

 پيشنهاد ما به شما : دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك سايز (250-63) مدل HP-250

 

 

لينك ساير محصولات رستگار صنعت:

 اتوي جوش لوله سبز  قيچي لوله سبز  پرس لوله هاي پنج لايه  لوله بر هاي پلي اتيلن  آچار لوله و اتصالات پلي اتيلن

اسامي مشابه اين محصول : دستگاه جوش پلي اتيلن , جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك , قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم , دستگاه جوش پلاستيك , جوش پلاستيك , دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم , فروش دستگاه جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش پلي اتيلن قيمت , دستگاه جوش پلاستيك دستي , قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي , <
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۵:۴۰ توسط:سارا هدايتي موضوع:

دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك

دستگاه جوش پلي اتيلن

 

اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت جهت جوش سر به سر لوله هاي پلي اتيلن در شبكه هاي آبرساني مورد استفاده قرار مي گيرد.(فشار قوي )

مشخصات و متعلقات :

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت قابليت جوش لوله و اتصالات پلي اتيلن از سايز 63 الي 315 ميليمتر ( 2 الي 12 اينچ ) را دارد.

 محدوده فشار كاري اين جوش پلي اتيلن  2.5 الي 24 بار مي باشد.

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك داراي فك هاي فشار قوي با ضخامت 60 ميليمتر فشار قوي مي باشد.

 پاور هيدروليك با فشار 250 بار برقوي با الكتروموتور ژن تبريز 

 اين دستگاه جوش نيمه هيدروليك داراي رنده برقي  گيربكسي با تيغه هاي فولادي سخت كاري شده SPK 1100 وات مي باشد.

 اين دستگاه جوش نيمه هيدروليك پلي اتيلن داراي هيتر برقي 2500 وات با تفلون صنعتي نسوز همراه با كليد صنعتي فشار قوي مي باشد.

 داراي شاسي 180 درجه تخت  ، چرخ دار (بزرگ صحرايي ) جهت سهولت در انجام جابجايي 

 اين جوش پلاستيك داراي جعبه ابزار شامل :دفترچه راهنما جوشكاري -آچار آلن -بكس - جغجغه - بكس - پيچ آلن و..... مي باشد.

 اين دستگاه جوش پلي اتيلن رستگار صنعت داراي يك سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش مي باشد.

 اين دستگاه جوش لوله هاي پلي اتيلن رستگار صنعت داراي استانداردهاي ايزو و سي اي از اتحاديه اروپا را دارد.

 براي دريافت اطلاعات بيشتر و قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد.

 

پيشنهاد ما به شما : دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك سايز (630-315) مدل NM

 

لينك ساير محصولات رستگار صنعت :

 اتوي جوش پلي اتيلن  اكسترودر و سشوار جوشكاري  اتوي جوش لوله سبز  قيچي لوله سبز ٰ پرس لوله هاي پنج لايه

اسامي مشابه اين محصول : دستگاه جوش پلي اتيلن , جوش پلي اتيلن , دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك , دستگاه جوش پلي اتيلن، جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك، قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم، دستگاه جوش پلاستيك، جوش پلاستيك، دستگاه جوش پلي اتيلن دست دوم، فروش دستگاه جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش پلي اتيلن قيمت، دستگاه جوش پلاستيك دستي، قيمت دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي، دستگاه جوش نيمه هيدروليك، دستگاه جوش تمام هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام هيدروليك، دستگاه جوش پلي اتيلن دستي، دستگاه جوش پلي اتيلن تمام دستي، دستگاه جوش فاضلابي، دستگاه جوش لوله فاضلاب، دستگاه جوش پلي اتيلن فاضلابي، فروش دستگاه جوش پلي اتيلن كاركرده، توليدكننده دستكاه جوش پلي اتيلن، توليد دستگاه جوش پلي اتيلن، توليد كنندگان دستگاه جوش پلي اتيلن، دستگاه جوش لوله پلي اتيلن، دستگاه هاي جوش پلي اتيلن، جوش نيمه هيدروليك پلي اتيلن، جوش تمام هيدروليك پلي اتيلن، جوش پلي اتيلن دستي، جوش پلي اتيلن تمام دستي،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۴۹ توسط:سارا هدايتي موضوع:

تست پمپ 20 - 160 بار فلزي

مشخصات :

تست پمپ رستگار صنعت :

 

 اين تست پمپ رستگار صنعت قابليت تست تمامي سيستم هاي تحت فشار تا (160-20 Bar) را دارد.

 اين دستگاه تست پمپ همراه با مخزن فلزي ضخيم و مقاوم (بارنگ الكترواستاتيك كوره اي) مي باشد.

 اين دستگاه تست لوله آب داراي صافي مخزن همراه با شيرهاي يكطرفه ايتاليايي مي باشد.

 سيلندر تمام فلزي آلمينيوم فشارقوي (سبك و مقاوم )

 داراي دو شير يك طرفه برنجي فشار قوي 

 اين تست پمپ فشار قوي ضمانت تست و ده سال خدمات پس از فروش رستگار صنعت را دارد..

 اين تست لوله كشي فاضلاب رستگار صنعت داراي استاندارد Iso 9001 و CE از اتحاديه اروپا مي باشد.

 براي دريافت اطلاعات بيشتر و قيمت دستگاه تست لوله با دفتر فروش تماس حاصل فرماييد.

پيشنهاد ما به شما :تست پمپ 20 - 160 بار فلزي (فشار قوي

 

لينك ساير محصولات رستگار صنعت :

 

 اتوي جوش لوله سبز  نشت ياب  دستگاه جوش الكتروفيوژن  پرس لوله هاي پنج لايه  دستگاه جوش پلي اتيلن

تست پمپ فشار قوي , پمپ تست فشار , تست پمپ , تست پمپ تست پمپ برقي , تست پمپ لوله تست پمپ لوله , تست پمپ لوله آب , تست پمپ دستي دستگاه تست پمپ دستگاه تست پمپ برقي , تست لوله كشي آب , تست لوله كشي آب ساختمان , دستگاه تست لوله كشي آب , دستگاه تست لوله آب , دستگاه تست لوله كشي , دستگاه تست لوله , تست پمپ برقي لوله , تست پمپ دستي لوله تست پمپ فشار قوي لوله , دستگاه تست پمپ صنعت

 


برچسب: تست پمپ فشار قوي، پمپ تست فشار، تست پمپ، تست پمپ، تست پمپ برقي، تست پمپ لوله، تست پمپ لوله، تست پمپ لوله آب، تست پمپ دستي، دستگاه تست پمپ، دستگاه تست پمپ برقي، تست لوله كشي آب، تست لوله كشي آب ساختمان، دستگاه تست لوله كشي آب، دستگاه تست لوله آب، دستگاه تست لوله كشي، دستگاه تست لوله، تست پمپ برقي لوله، تست پمپ دستي لوله، تست پمپ فشار قوي لوله، دستگاه تست پمپ صنعت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۳:۵۲ توسط:سارا هدايتي موضوع: